درباره صادق سلمانی

عاشق تکنولوژی و گیم (من خودمو گیمر میدونم تا تولید کننده محتوا) :)